RIP Robert Wise. Legendere enn legendest.

Fred Ut, Sønn

16. september 2005