Riiiise (sitat Arne sandstø?)….

Fred Ut, Sønn

18. mai 2005