Litt mindre film enn vanlig: En nøtt. Viktig Norsk kultur. Heia Neperud! Litt Gizmoprat

Fred Ut, Sønn

4. oktober 2005