Galactica ruler. Også.

Fred Ut, Sønn

3. mai 2005