Tilbake til bloggen

Om Christer Olsens filmblogg

Bloggens aktive periode

januar 2010til mars 2011

Sist brukte URL

https://christerolsen.wordpress.com/

Om bloggen

Jeg heter da Christer Olsen. Jeg er 23 år gammel. Jeg kommer fra jernverksbyen Mo i Rana. For øyeblikket bor jeg i Trondheim, hvor jeg studerer Historie ved NTNU Dragvoll.

Jeg har laget denne bloggen fordi jeg har satt igang et prosjekt om å se alle filmene på IMDBs topp 250-liste. Og her vil det være mulig å følge fremgangen min angående dette prosjektet.

Denne bloggen blir da skrevet av meg, Christer Olsen og jeg studerer Historie ved NTNU Dragvoll.

Litt om prosjektet
Hvilke tanker jeg gjør meg om dette prosjektet lurer du nok litt på. Jo det kan jeg fortelle deg, jeg ser frem til å se mange av klassikerne jeg ikke har sett, men jeg gruer meg litt til å se på svart/hvit filmer som kanskje ikke er på et språk jeg forstår.
Hvordan skal jeg få tak i disse filmene? De jeg kommer over på butikker, kiosker og bensinstasjoner som jeg kan huske er på listen, kjøper/leier jeg. Ellers vil jeg nok ty til andre moderne anskaffelsesmidler av film som er, la oss si en del bedre for pengeboka.
Jeg kommer også bruke IMDBs eget ratingsystem 1-10 for å rangere filmene etterhvert som jeg ser de. Linken til min ratinghistorie vil bli lagt ut i sin tid.

Du finner meg på Twitter her
Christer